× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

گزینش درآمیزی در هنر نمایش

اکلکتیسیسم

ناشر: افراز

نویسنده:

صفحات کتاب : 196

کنگره : ‭PIR3847‬‭/ع84گ4 1389‬

دیویی : ‭8‮فا‬2/62009‬

کتابشناسی ملی : ‎1‎9‎2‎1‎3‎7‎8

شابک : ‫‬‮‭‭978-964-243-217-2

سال نشر : 1389

برچسب ها:

خلاصه اثر

مطالب پیش رو، پیرامون «نمایشنامه های گزینش درآمیزی»(اکلکتیک، التقاطی) دربردارنده ی بخشی نو در رشته «تماشاگان شناسی» (هنر نمایش) به ویژه «ادبیات نمایشی» است.

با این همه یادآوری می شود که پژوهش حاضر گامی نخست در این رشته است و تلاش بر آن است که در عرصه آگاهی و معرفت، پیرامون شناخت «تماشاگان گزینش درآمیزی» سودمند واقع گردد.

کتاب الکترونیکی

14,000 تومان

حجم : 2.1 مگا بایت

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان افراز را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود نسخه اندروید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 200

موضوعات

فهرست

پیشانگاشت
1. اصطلاح تماشاگان در برابر Theatre
2. نمایشنامه مدرن
3. برابر نهادهای نو واژگانی
فصل اول ساختمایه های نمایشنامه و نُه ریختار تماشاگانی
آشنایی با ساختمایه های نمایشنامه
گونه های (ژانرهای) کلان نمایشنامه
1. سوگرنج نامه ( تراژدی)
2. شادی نامه (کمدی)
3. شور نامه (ملودرام)
4. خنده نامه (فارس)
5. سوگشادی نامه* (تراژیکمدی)
نقشه ی داستانی (میتوس)
نهادمایه
بن اندیشه
قراردادهای تماشاگانی
طرح کلان نمایشنامه
ریختارهای تماشاگان ایران
بخش بندی نمایشنامه های گزینش درآمیخته دهه های 60 و 70
گزینش درآمیزی در ایران با ذکر چند نمونه
1.«میرزاده عشقی»
2. «غلامعلی فکری»، «نوشین» و «علی اصغر گرمسیری»
فصل دوم نمایشنامه هایگزینش درآمیخته ی دهه ی 60
فتحنامه کلات
1. پیشینه ی تفکر آفرینشگر*
2. گزینش درآمیزی و نمایشنامه ی «فتحنامه کلات»
3. پیشینه ی «قصه خوانی»
4. نظریاتی پیرامون نقالی
5. یک قرارداد
6. خلاصه نقشه ی داستانی
7. بررسی نمایشنامه «فتحنامه کلات»
8. قراردادهای تماشاگانی
9. طرح کلان نمایشنامه
نامیرا
1. گزینشدرآمیزی و نمایشنامه «نامیرا»
2. پیوند تعزیه با آیین، تخیل و اسطوره
3. ویژگی های تعزیه
4. خلاصه نقشه ی داستانی
5. بررسی نمایشنامه «نامیرا»
6. قراردادهای تماشاگانی
7. طرح کلان نمایشنامه
«کوله بار»
1. پیشینه ی تفکر آفرینشگر
2. گزینشدرآمیزی و نمایشنامه کوله بار
3. پیشینه نمایش های گذرگاهی ـ معرکه گیری
4. خلاصه نقشه داستانی
5. بررسی نمایشنامه کوله بار
6. قراردادهای تماشاگانی
7. طرح کلان نمایشنامه
«کبودان و اسفندیار»
1. گزینش درآمیزی و نمایشنامه «کبودان و اسفندیار»
2. قصص شاهنامه ای و نمایشنامه «کبودان و اسفندیار»
3. خلاصه نقشه داستانی
4. بررسی نمایشنامه «کبودان و اسفندیار»
5. قراردادهای تماشاگانی
6. طرح کلان نمایشنامه
سوگ سیاوش
1. گزینشدرآمیزی و نمایشنامه سوگ سیاوش
2. زمینه تاریخی سوگ سیاوش
3. خلاصه نقشه ی داستانی
4. بررسی نمایشنامه «سوگ سیاوش»
5. قراردادهای تماشاگانی
6. طرح کلان نمایشنامه
فصل سوم نمایشنامه های گزینش درآمیخته ی دهه ی 70
مضحکه ی «جنگنامه ی غلامان»
1. گزینش درآمیزی و نمایشنامه «جنگنامه ی غلامان»
2. خاستگاه «سیاه» در نمایش های سنتی
3. «مقلد» و «مضحکه» دو واژه ی مصطلح نمایش ایرانی
4. «خنده نامه » یک گونه ی کلان نمایشی
5. مفهوم «سیاه» در نمایش های خندستانی
6. خلاصه نقشه داستانی
7. بررسی جنگنامه غلامان
8. قراردادهای تماشاگانی
9. طرح کلان نمایشنامه
همه پسران کاوه
1. گزینشدرآمیزی و نمایشنامه «همه پسران کاوه»
2. اسطوره ضحاک و کاوه آهنگر
3. خلاصه نقشه داستانی
4. بررسی نمایشنامه «همه پسران کاوه»
5. قراردادهای تماشاگانی
6. طرح کلان نمایشنامه
پرده خانه
1. گزینش درآمیزی و نمایشنامه «پرده خانه»
2. پیشینه ی نمایش های شادی آور زنانه
3. خلاصه نقشه داستانی
4. بررسی نمایشنامه «پرده خانه»
5. قراردادهای تماشاگانی
6. طرح کلان نمایشنامه
پستوخانه
1. گزینشدرآمیزی و نمایشنامه «پستوخانه»
2. خلاصه نقشه داستانی
3. برررسی نمایشنامه «پستوخانه»
3. ساختمایه های نمایشنامه
4. قراردادهای تماشاگانی
5. طرح کلان نمایشنامه
فصل چهارم بخش بندی نمایشنامه های گزینش درآمیخته ی دیگر
بخش بندی
سخن آخر
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات