× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

پژوهشی در معانی دیگر شعر

ناشر: افراز

نویسنده:

مترجم: باسط مرادی

صفحات کتاب : 124

شابک : 9786003261723

دریافت این اثر

کتاب چاپی 25,000 تومان
برچسب ها:

خلاصه اثر

...شعر فضایی است متفاوت از هر فضایی دیگر.شعر یعنی بیگ بنگ:
هستی:آغاز:... .وانگهی شعر، هم تقلیدِ طبیعت و هستی است، و هم
آین هی وجود خویش.شعر خود یک وجود مستقل از هر چیز و هر
وجود دیگری است.ای نکه شعرجهنم نیز است:تجرب هی دوزخ.درواقع
شعر خود هستی ست:زبان.و زخمِ وجودِ آدمی.پاییز.کلم ههای زرد و
نارنجی.پرتقال خونی.نقط هی مقابل زندگی:مرگ:استعاره!در هستی
و در خود.اگر به صورتی کلی به آن بپردازیم م یتوان گفت این شعر
است که هستی را هستی م یبخشد، دنیا را م یآفریند و بر بندگانش
ابری از کلمه م یباراند و خون را با شعر م یشوید.

کتاب چاپی

25,000 20,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 124

شابک : 9786003261723

وزن : 150

نوبت چاپ : 1

نظرات