× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی

با اشاره ای موجز به آسیب شناسی رمان و داستان کوتاه ایران

ناشر: افراز

نویسنده:

دیویی : ‏‫‭808/3

کتابشناسی ملی : 1184799

شابک : 9789642837984

سال نشر : 1387

صفحات کتاب : 309

کنگره : ‏‫PN3355‮‏‫‭/ب94 د4 1387

برچسب ها:

خلاصه اثر

در بخش نخست کتاب «درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی»، مباحث مربوط به داستان نویسی، از جمله تعریف و ماهیت داستان، ساختار پلات و ساختار داستان، بررسی شده و در فصل دوم، 13 موضوع درمورد روایت شناسی مورد بحث قرار گرفته است.

در بخش های دیگر این کتاب روایت مدرنیستی و روایت پست مدرنیستی تحلیل شده و نیز در بخشی مجزا واژگان تخصصی ادبیات داستانی معنا شده اند. پایان بخش این کتاب تعلیقاتی است که به مباحثی نظیر تکنیک سیال ذهن، حدیث نفس و... پرداخته شده است.

کتاب الکترونیکی

60,000 48,000 تومان

حجم : 1.0 مگا بایت

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان افراز را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود نسخه اندروید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 305

کتاب چاپی

120,000 96,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 312

شابک : 9789642837984

وزن : 350

نوبت چاپ : 6

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
بخش یکم: داستان نویسی
تعریف و ماهیت داستان (Story)
ساختار پلات (Plot)
عناصر ساختار پلات( Elements Of Plot Structure)
1- شروع (Opening)
2- ناپایداری یا گره افکنی (Complication)
نقطه ی آغاز کشمکش
3- بررسی بیشتر عدم تعادل و کشمکش
4- بحران (Crisis)
5- گسترش (Development)
6- تعلیق (Suspense)
درباره ی تعلیق آگاهانه ی ناباوری
شیوه های متداول پدیدآوری تعلیق یا شک و انتظار
باز هم درباره ی آمیزه ی کنجکاوی و انتظار یا عنصر تعلیق و عنصر معما
7- نقطه ی اوج (Climax)
8- گره گشایی(Denouement)
9- پایان بندی(Ending)
ساختار داستان
1- موضوع (Subject)
2- درون مایه یا مضمون (Theme)
3- زمینه (Setting)
4- لحن (Tone)
5- ضرب آهنگ (Rhythm)
6- فضا و جوّ (Atmosphere)
7- شخصیت (Character) و شخصیت پردازی (Characterization)
8- دیدگاه (Point of View)
بررسی بیشتر انواع دیدگاه
دیدگاه دانای کل نامحدود (Unlimited Omniscient)
دیدگاه دانای کل نمایشی (Dramatic Omniscient)
دیدگاه دانای کل محدود (Limited Omniscient)
دیدگاه اول شخص (First-person Narrative)
دیدگاه تک گویی درونی (Interior Monologue)
دیدگاه تک گویی بیرونی (External Monologue)
دیدگاه دوم شخص (Second-person Narrative)
دیدگاه بدون راوی (Non-narrative Omniscient)
چرخش پنهان و آشکار دیدگاه در روایت
خصلت دیدگاه ها
موضوع تکمیلی: بررسی زبان شناختی دیدگاه ها
9- زبان (Language)
10- سبک (Style)
11- تکنیک (Technique)
بخش دوم: روایت شناسی
1- روایت و روایت شناسی چیست
2-مدخلی برای یک بحث عام
3- نقل (Telling)
4- نمایش (Showing)
5 – توصیف (Description)
6- جدایی و ارتباط نقل و نمایش
7- از نمایش ناب تا نقل ناب
(یک بررسی در عرصه گونه های گفتار)
8- روایت های موازی، خرده روایت ها و جایگاه آنها در داستان
9- باز هم تکرار می شود
تکرار اول
تکرار دوم
تکرار سوم
تکرار چهارم
10- اهمیت شخصیت های فرعی در روایت:
11- جایگاه عینیت و واقعیت در روایت شناسی
12- حقیقت نمایی یا حقیقت مانندی یا راست نما یی (Verisimilitude)
حدود تداخل، درهم آمیزی و تمایز گفتارهای نویسنده (نقل) و گفتار شخصیت ها (نمایش)
13- بررسی هم زمان سه مقوله ی روایت، داستان و پلات
جایگاه انگیزه Motivation)) به مثابه ی آغازگر کنش و واکنش و گفت وگو و خودگویی
درباره ی رمان، نوولت و داستان بلند
تفاوت های اساسی داستان بلند، نوولت و رمان از نظر ساختار پلات و ساختار داستان
بخش سوم: روایت مدرنیستی
1- مدرنیته (Modernity)
2- مدرنیسم (Modernism)
3- زمان و مکان (Setting)
الف – انتزاعی سازی (Abstraction)
ب - انسانیت زدایی (Dehumanization)
ج - مکان – فضامحوری (Spatialization)
د- تراژدی (Tragedy)
4- شالوده ها و الزامات در متن های روایی مدرنیستی
بخش چهارم: روایت پست مدرنیستی
مدوّر بودن داستان پست مدرن و موضوع مرز در داستان پست مدرن
شخصیت در ادبیات پست مدرنیستی
نگاه به تاریخ در ادبیات پست مدرنیستی
چند صدایی (Polyphonic)
رخداد، حادثه و واقعه (Event)
تصویر، ترسیم(Figure)
فراواقعیت، مافوق واقعیت (Hyper-Reality)
فرافضا/ فرامکان (Hyper-Space)
افتراق، ناهمانندی، وجه تمایز (Different)
روایت، روایی، داستان، داستانی (Narrative)
پایان نامتعارف
تعاریف
داستان پست مدرن به تعبیر ایهاب حسن:
تفاوت ماهوی روایت مدرنیستی و روایت پست مدرنیستی
بخش پنجم: نگاهی اجمالی به چند واژه ی ادبیات داستانی
1- گروتسک (Grotesqe)
2- کاریکاتور (Caricature)
3 – طنز (Satire)
4- نظیره سازی طنزآمیز (Burlesque) یا مضحکه
5- امر وحشت (Horror)
6- موقعیت کنایی ترسناک
7 – مرگینگی (Macabre)
8 – داستان های تخیلی (Fantasy)
9- داستان های علمی – تخیلی (Science Fiction)
10 – داستان های سایبرپانک (Cyberpunk)
11- داستان های ارواح و اشباح (Ghost Story)
12- داستان های اغراق آمیز (Hyperbolic Story = Tall)
13- داستان های خیالی (Conte)
14 – داستان های شگرف یا تودرتو (Fabulation)
15 – داستان های شگفت (Marvellous Story)
16- داستان رئالیسم جادویی (Magic Realism)
17 – داستان های ماورای طبیعی (Supernatural Fiction)
18 – داستان پریان (Fairy Tale)
19- داستان های وهمناک (Uncanny Story)
20- داستان غریب (Exotic Fiction):
22- داستان گوتیک یا سیاه (Gothic Story)
بخش ششم: آسیب شناسی داستان های امروزی در ایران
1- عدم موفقیت داستان های موقعیتی، شکست بازی های زبانی و...
2- عدم موفقیت داستان های پست مدرنیستی
1- نبود قصه
2- الگوبرداری از متن های تئوریک
3- اشباع بودن متن از تکنیک
4- الگوبرداری سطحی گرایانه از انگاره ها
5- موازی نویسی ناموفق
6- شتاب زدگی و هجوم تکنیک های مختلف
7- عدم ضرورت کاربرد تمام مؤلفه ها
8- دیگرشدگی و تناسخ
9- عدم قطعیت
10 - مقوله ای به نام چندصدایی
11 - فراداستان و حضور نویسنده در داستان
12 - پایان سخن
اشاره ای موجز به سرفصل های آسیب شناسی داستان کوتاه در ایران
1- داستان های فاقد پلات
2- چندکانونی شدن داستان کوتاه
3- حس نویسی
4- ضعف در پرداخت موقعیت
5- نیاز به زمینه
6- برتری افراطی نقل و توصیف بر تصویر
7- لحن
8- توصیف
9- اطلاع رسانی بیش از حد
10- داستان کوتاه یا رمان فشرده شده
11- تکرار در حدیث نفس و تأملات
12- بازی های زبانی
13- معنا گریزی
14- زاویه ی دید
15- حجم دیالوگ
16- بی دلیلی رجعت به گذشته
17- ناتوانی در کارکرد وهم
18- ضعف در انتقال
19- عدم وابستگی رویدادها
20- ضعف در ایجاد راست نمایی
21- پایان بندی های ضعیف
تعلیقات
تکنیک سیال ذهن (Stream of Consciousness)
حدیث نفس (Soliloquy)
تک گویی نمایشی (Dramatic Monologue)
تک گویی درونی ( (Interior Monologue
پدیدارشناسی (Phenomenology)
هستی شناسی (Ontologism)
مؤخره

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات