× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

بازیگری - لیست آثار

راهنمای عملی بداهه سازی در تئاتر

افراز

از 12,000 تا 33,000 از 9,600 تا 26,400 تومان

حرکت

افراز

از 15,300 تا 42,000 از 12,240 تا 33,600 تومان

صوت، صدا، گفتار

افراز

از 15,700 تا 40,000 از 12,560 تا 32,000 تومان

درست و نادرست

افراز

از 9,500 تا 25,000 از 7,600 تا 20,000 تومان

حرفه ی بازیگری از الف تا ی

افراز

از 24,640 تا 72,000 از 19,712 تا 57,600 تومان

بدن

افراز

از 4,480 تا 14,300 از 3,584 تا 11,440 تومان

در گشوده

افراز

از 9,500 تا 25,000 از 7,600 تا 20,000 تومان