× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

بازیگری - لیست آثار

راهنمای عملی بداهه سازی در تئاتر

افراز

از 12,000 تا 25,000 از 8,400 تا 17,500 تومان

حرکت

افراز

از 15,300 تا 25,000 از 10,710 تا 17,500 تومان

در گشوده

افراز

از 9,500 تا 20,000 از 6,650 تا 14,000 تومان

صوت، صدا، گفتار

افراز

از 15,700 تا 25,000 از 10,990 تا 17,500 تومان

درست و نادرست

افراز

از 9,500 تا 20,000 از 6,650 تا 14,000 تومان

حرفه ی بازیگری از الف تا ی

افراز

از 24,640 تا 28,000 از 17,248 تا 19,600 تومان

بدن

افراز

از 14,300 تا 25,000 از 10,010 تا 17,500 تومان