× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

تئاتر - لیست آثار

خواندن تئاتر

ان اوبرسفلد

20,500 تومان

حرکت

افراز

از 15,300 تا 42,000 از 12,240 تا 33,600 تومان

تحلیل‌ متن نمایشی

افراز

از 10,500 تا 30,000 از 8,400 تا 24,000 تومان

فرهنگ واژگان تئاتری

افراز

از 7,500 تا 25,000 از 6,000 تا 20,000 تومان

گفتمان تئاتر

افراز

از 10,080 تا 42,000 از 8,064 تا 33,600 تومان

بدن

افراز

از 4,480 تا 14,300 از 3,584 تا 11,440 تومان

کارگردانی نمایشنامه به زبان ساده

افراز

از 9,200 تا 25,000 از 7,360 تا 20,000 تومان

زبردست، زیردست

افراز

از 9,000 تا 25,000 از 7,200 تا 20,000 تومان

درسی از اَلُس

افراز

از 7,200 تا 20,000 از 5,760 تا 16,000 تومان

بازجویی نیک

افراز

از 7,100 تا 20,000 از 7,100 تا 16,000 تومان