× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

نمایشنامه های برتر جهان - مجموعه اثر

سوگ نمایش اسپانیایی

افراز

از 12,880 تا 33,000 از 10,304 تا 26,400 تومان

یرما

افراز

از 6,160 تا 20,000 از 4,928 تا 16,000 تومان

دن کیشوت

افراز

25,000 20,000 تومان

نمایش یک رویا

افراز

از 11,200 تا 30,000 از 11,200 تا 24,000 تومان

بالماسکه ی دزدان

افراز

از 6,700 تا 20,000 از 5,360 تا 16,000 تومان

آندروماک

افراز

از 5,800 تا 20,000 از 4,640 تا 16,000 تومان

ماجرای عجیب سگی در شب

افراز

از 8,800 تا 25,000 از 7,040 تا 20,000 تومان

بلویل

افراز

5,600 4,480 تومان

قرمز

افراز

از 6,600 تا 20,000 از 5,280 تا 16,000 تومان

سوناتِ اشباح

افراز

از 4,800 تا 20,000 از 4,800 تا 16,000 تومان

جنون محض

افراز

از 16,200 تا 44,000 از 12,960 تا 35,200 تومان

باغ آلبالو

افراز

از 7,300 تا 20,000 از 5,840 تا 16,000 تومان

قانون شکن

افراز

25,000 20,000 تومان

آندروماک

افراز

از 7,300 تا 20,000 از 5,840 تا 16,000 تومان

گربه و ماه

افراز

از 4,500 تا 20,000 از 3,600 تا 16,000 تومان

قاشق قاشق آب

افراز

از 9,000 تا 25,000 از 7,200 تا 20,000 تومان

دیدار از یک سیاره کوچک

افراز

از 6,200 تا 20,000 از 4,960 تا 16,000 تومان

دگرگونی

افراز

از 6,200 تا 20,000 از 4,960 تا 16,000 تومان

دو زن سه نمایشنامه

افراز

از 5,000 تا 20,000 از 4,000 تا 16,000 تومان

کلی مور

افراز

6,720 5,376 تومان

کولوس

هارولد پینتر

6,510 5,208 تومان

سرخ پوست ها

افراز

از 7,200 تا 25,000 از 7,200 تا 20,000 تومان

پرتره‌ی دورا

افراز

از 7,840 تا 25,000 از 6,272 تا 20,000 تومان

شما بازی را چطور تعریف می‌کنید

افراز

از 6,160 تا 20,000 از 4,928 تا 16,000 تومان

ستون پنجم

افراز

از 12,300 تا 33,000 از 9,840 تا 26,400 تومان

مردی که به عصا تبدیل شد

افراز

از 7,300 تا 20,000 از 5,840 تا 16,000 تومان