× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری

نمایشنامه های برتر جهان - مجموعه اثر

موسیقی مجلسی

افراز

از 4,300 تا 15,000 از 3,440 تا 12,000 تومان

درد و خارش

بروس نوریس

8,960 7,168 تومان

زندگان جاوید

ویکتور رزف

7,840 6,272 تومان

کولوس

هارولد پینتر

6,510 5,208 تومان

زمان می ایستد

دونالد مارگولیز

7,840 6,272 تومان

چلاق آینیشمان

مارتین مک‌دونا

7,280 5,824 تومان

یرما

افراز

از 6,160 تا 15,000 از 4,928 تا 12,000 تومان

نمایش اسپانیایی

افراز

از 7,280 تا 15,000 از 5,824 تا 12,000 تومان

ماجرای عجیب سگی در شب

افراز

از 8,800 تا 15,000 از 7,040 تا 12,000 تومان

سوگ نمایش اسپانیایی

افراز

از 12,880 تا 25,000 از 10,304 تا 20,000 تومان

شما بازی را چطور تعریف می‌کنید

افراز

از 6,160 تا 15,000 از 4,928 تا 12,000 تومان

پدر

افراز

از 7,700 تا 15,000 از 6,160 تا 12,000 تومان

نوری در تاریکی می درخشد و پتر خباز

افراز

از 10,430 تا 20,000 از 8,344 تا 16,000 تومان

سردبیر

افراز

از 6,700 تا 15,000 از 5,360 تا 12,000 تومان

ستوانِ آینیشمور

افراز

از 7,200 تا 15,000 از 5,760 تا 12,000 تومان

زبان ها

افراز

از 5,110 تا 15,000 از 4,088 تا 12,000 تومان

نفرین طبقه ی گرسنه

افراز

از 8,500 تا 15,000 از 6,800 تا 12,000 تومان

ستون پنجم

افراز

از 12,300 تا 25,000 از 9,840 تا 20,000 تومان

سرخ پوست ها

افراز

از 7,200 تا 15,000 از 5,760 تا 12,000 تومان

پاریا

افراز

از 3,800 تا 15,000 از 3,040 تا 12,000 تومان

پاسبان های مهربان

افراز

از 6,160 تا 15,000 از 4,928 تا 12,000 تومان

سوناتِ اشباح

افراز

از 4,800 تا 15,000 از 3,840 تا 12,000 تومان

کلی مور

افراز

از 6,720 تا 16,000 از 5,376 تا 12,800 تومان

مولیر

افراز

از 7,840 تا 15,000 از 6,272 تا 12,000 تومان

خواهران خوب

افراز

از 6,600 تا 15,000 از 5,280 تا 12,000 تومان