× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

نمایشنامه های برتر جهان - مجموعه اثر

چلاق آینیشمان

مارتین مک‌دونا

7,280 5,096 تومان

لئوناردا

افراز

از 7,800 تا 15,000 از 5,460 تا 10,500 تومان

عشق

افراز

از 5,000 تا 15,000 از 3,500 تا 10,500 تومان

سردبیر

افراز

از 6,700 تا 15,000 از 4,690 تا 10,500 تومان

خواهران خوب

افراز

از 6,600 تا 15,000 از 4,620 تا 10,500 تومان

زندگان جاوید

ویکتور رزف

7,840 5,488 تومان

هلن

افراز

از 9,000 تا 15,000 از 6,300 تا 10,500 تومان

کارولین، یا تغییر

افراز

از 11,800 تا 20,000 از 8,260 تا 14,000 تومان

پاسبان های مهربان

افراز

از 6,160 تا 15,000 از 4,312 تا 10,500 تومان

بادبزن

افراز

15,000 10,500 تومان

هملت ماشین

افراز

از 3,400 تا 15,000 از 2,380 تا 10,500 تومان

اودیپوس

افراز

از 12,900 تا 25,000 از 9,030 تا 17,500 تومان

در لوناسا

افراز

از 10,000 تا 20,000 از 7,000 تا 14,000 تومان

برهان

افراز

از 10,000 تا 15,000 از 7,000 تا 10,500 تومان

درد و خارش

بروس نوریس

8,960 6,272 تومان

نمایش اسپانیایی

افراز

از 7,280 تا 15,000 از 5,096 تا 10,500 تومان

ستوانِ آینیشمور

افراز

از 7,200 تا 15,000 از 5,040 تا 10,500 تومان

آرکادیا

افراز

از 13,400 تا 20,000 از 9,380 تا 14,000 تومان

سوگ نمایش اسپانیایی

افراز

از 12,880 تا 25,000 از 9,016 تا 17,500 تومان

یرما

افراز

از 6,160 تا 15,000 از 4,312 تا 10,500 تومان

بالماسکه ی دزدان

افراز

از 6,700 تا 15,000 از 4,690 تا 10,500 تومان

آندروماک

افراز

از 5,800 تا 15,000 از 4,060 تا 10,500 تومان