داستان کوتاه - لیست آثار

عمویم جمشید خان

افراز

از 5,000 تا 9,000 از 3,750 تا 6,750 تومان

حالم قرن چندم توست؟

افراز

از 3,500 تا 5,000 از 2,625 تا 3,750 تومان

مرگ شوخی بدی نیست

افراز

از 3,700 تا 4,200 از 2,775 تا 3,150 تومان

شنل ارغوانی

افراز

از 900 تا 1,900 از 675 تا 1,425 تومان

اشتباه قشنگ

افراز

از 1,300 تا 1,800 از 975 تا 1,350 تومان

تردید

افراز

از 500 تا 1,000 از 375 تا 750 تومان

سکوت پر هیاهوی مرده ها

افراز

از 1,800 تا 2,300 از 1,350 تا 1,725 تومان

چیزها

افراز

از 1,700 تا 2,200 از 1,275 تا 1,650 تومان

مهمانی با کلاغ ها

افراز

از 1,800 تا 2,300 از 1,350 تا 1,725 تومان

صخره، من و تنهایی

افراز

از 1,500 تا 2,000 از 1,125 تا 1,500 تومان

درخشش ابدی ذهن بی آلایش

افراز

از 3,600 تا 6,400 از 2,700 تا 4,800 تومان

یکشنبه های تابستان

افراز

از 4,800 تا 5,300 از 3,600 تا 3,975 تومان

صدای اقتدار

افراز

از 3,600 تا 4,100 از 2,700 تا 3,075 تومان

در ماهی می میرم

افراز

از 2,500 تا 3,000 از 1,875 تا 2,250 تومان

آب و ماهی

افراز

از 1,300 تا 1,800 از 975 تا 1,350 تومان

رز گریه کرد

افراز

از 4,000 تا 4,500 از 3,000 تا 3,375 تومان

در ستایش گردآفرید و دستپختش

افراز

از 2,200 تا 2,700 از 1,650 تا 2,025 تومان