داستان کوتاه - لیست آثار

راهپیمایی روی ماه

افراز

از 2,600 تا 3,900 از 2,080 تا 3,120 تومان

پنت هاوس

افراز

از 2,200 تا 3,300 از 1,760 تا 2,640 تومان

کنسرت خیس

افراز

از 3,300 تا 6,000 از 2,640 تا 4,800 تومان

در آغوش مورچه

افراز

از 2,200 تا 4,500 از 1,760 تا 3,600 تومان

درخت

افراز

از 5,000 تا 7,100 از 4,000 تا 5,680 تومان

از یونان باستان تا جون آدمیزاد

افراز

از 2,800 تا 4,500 از 2,240 تا 3,600 تومان

سواری مرگ

افراز

از 6,000 تا 8,900 از 4,800 تا 7,120 تومان

اودیپوس

افراز

از 6,100 تا 7,000 از 4,880 تا 5,600 تومان

چهارراه

افراز

از 3,200 تا 11,000 از 2,560 تا 8,800 تومان

برای شب های بی ستاره

افراز

از 4,300 تا 4,700 از 3,440 تا 3,760 تومان

پرنسس پابرهنه

افراز

از 5,300 تا 17,000 از 4,240 تا 13,600 تومان

مرد در بند

افراز

از 4,500 تا 5,000 از 3,600 تا 4,000 تومان

مردی که کشتمش

افراز

از 3,100 تا 3,600 از 2,480 تا 2,880 تومان

زن وسطی

افراز

از 6,100 تا 10,000 از 4,880 تا 8,000 تومان

به همین سادگی

افراز

از 900 تا 2,200 از 720 تا 1,760 تومان

در این قسمت چیزی ننویسید

افراز

از 500 تا 1,000 از 400 تا 800 تومان

بازمانده

افراز

از 1,800 تا 2,200 از 1,440 تا 1,760 تومان

چتر کبود

افراز

از 2,700 تا 3,200 از 2,160 تا 2,560 تومان

عکاس خانه ی آدم های خوشبخت

افراز

از 3,000 تا 8,000 از 2,400 تا 6,400 تومان

عمویم جمشید خان

افراز

از 5,000 تا 9,000 از 4,000 تا 7,200 تومان

حالم قرن چندم توست؟

افراز

از 3,500 تا 8,000 از 2,800 تا 6,400 تومان

مرگ شوخی بدی نیست

افراز

از 3,700 تا 4,200 از 2,960 تا 3,360 تومان

شنل ارغوانی

افراز

از 900 تا 1,900 از 720 تا 1,520 تومان

بعضی ها هیچ وقت نمی فهمن!

افراز

از 3,200 تا 10,000 از 2,560 تا 8,000 تومان

دنیای دو نفره

افراز

از 2,200 تا 2,700 از 1,760 تا 2,160 تومان

اشتباه قشنگ

افراز

از 1,300 تا 1,800 از 1,040 تا 1,440 تومان

تردید

افراز

از 500 تا 1,000 از 400 تا 800 تومان

سکوت پر هیاهوی مرده ها

افراز

از 1,800 تا 2,300 از 1,440 تا 1,840 تومان

چیزها

افراز

از 1,700 تا 2,200 از 1,360 تا 1,760 تومان