داستان خارجی - لیست آثار

اوریدیس

افراز

از 3,300 تا 4,000 از 2,640 تا 3,200 تومان

مردان در آفتاب

افراز

از 4,300 تا 12,000 از 3,440 تا 9,600 تومان

خانه ی زویا

افراز

از 6,500 تا 17,000 از 5,200 تا 13,600 تومان

یوکاستا

افراز

از 3,100 تا 12,000 از 2,480 تا 9,600 تومان

ده هزار سیگار

افراز

از 2,500 تا 2,700 از 2,000 تا 2,160 تومان

خانواده ی گیتری

افراز

از 3,800 تا 7,650 از 3,040 تا 6,120 تومان

دیدار از یک سیاره کوچک

افراز

از 6,000 تا 12,000 از 4,800 تا 9,600 تومان

آن چه برایتان مانده است

افراز

از 2,600 تا 10,000 از 2,080 تا 8,000 تومان

سه صلیب

افراز

از 5,800 تا 14,200 از 4,640 تا 11,360 تومان

دو زن سه نمایشنامه

افراز

از 2,200 تا 6,000 از 1,760 تا 4,800 تومان

بهار زندگی دوشیزه جین برودی

افراز

از 5,800 تا 10,300 از 4,640 تا 8,240 تومان

در بروژ

افراز

از 3,300 تا 7,000 از 2,640 تا 5,600 تومان

4000 مایل

افراز

از 2,800 تا 7,000 از 2,240 تا 5,600 تومان

شرق مدیترانه

افراز

از 7,400 تا 16,000 از 5,920 تا 12,800 تومان

انتخاب آقای هابسن

افراز

از 4,500 تا 8,000 از 3,600 تا 6,400 تومان

داستانی زمستانی

افراز

از 4,400 تا 8,000 از 3,520 تا 6,400 تومان

قانون شکن

افراز

از 4,700 تا 9,000 از 3,760 تا 7,200 تومان

برای این‌که در محله گم نشوی

افراز

از 4,500 تا 8,000 از 3,600 تا 6,400 تومان

یک مرد خیلی سازگار

افراز

از 3,600 تا 6,800 از 2,880 تا 5,440 تومان

عشق سال های غم

افراز

از 6,400 تا 14,000 از 5,120 تا 11,200 تومان

دگرگونی

افراز

از 3,000 تا 6,000 از 2,400 تا 4,800 تومان

گربه و ماه

افراز

از 2,200 تا 8,000 از 1,760 تا 6,400 تومان

تاریکی مطلق

افراز

از 6,900 تا 18,000 از 5,520 تا 14,400 تومان

چشم عمومی و گوش خصوصی

افراز

از 5,600 تا 8,500 از 4,480 تا 6,800 تومان

باغ آلبالو

افراز

از 3,600 تا 6,000 از 2,880 تا 4,800 تومان