شعر و دیوان - لیست آثار

خواب نامه ی پیکری حزین

افراز

از 2,800 تا 5,000 از 2,240 تا 4,000 تومان

فک والا

افراز

از 2,900 تا 5,000 از 2,320 تا 4,000 تومان

از شمال شرق گنجشک ها

افراز

از 4,000 تا 5,000 از 3,200 تا 4,000 تومان

از این ضمایر یکی می ماند

افراز

از 2,800 تا 5,000 از 2,240 تا 4,000 تومان

تن هایی تنیده بر تن هایی

افراز

از 2,500 تا 5,000 از 2,000 تا 4,000 تومان

لبریخته ها

افراز

از 6,000 تا 10,000 از 4,800 تا 8,000 تومان

تفنگم شکار هیچ گوزنی در سرش نیست

افراز

از 2,100 تا 5,000 از 1,680 تا 4,000 تومان

3 درصد 4 درصد

افراز

از 3,900 تا 5,000 از 3,120 تا 4,000 تومان

آب سپاری نور مغروق

افراز

از 3,900 تا 5,000 از 3,120 تا 4,000 تومان