ادبیات داستانی و شعر - لیست آثار

راز مهتاب

افراز

از 2,200 تا 2,700 از 1,760 تا 2,160 تومان

اتاق شماره 6

افراز

از 3,000 تا 3,500 از 2,400 تا 2,800 تومان

رویای خدایان کوچک

افراز

از 1,100 تا 1,600 از 880 تا 1,280 تومان

اوریدیس

افراز

از 3,300 تا 4,000 از 2,640 تا 3,200 تومان

مردان در آفتاب

افراز

از 4,300 تا 12,000 از 3,440 تا 9,600 تومان

خانه ی زویا

افراز

از 6,500 تا 17,000 از 5,200 تا 13,600 تومان

یوکاستا

افراز

از 3,100 تا 12,000 از 2,480 تا 9,600 تومان

خشک سالی و دروغ

افراز

از 3,100 تا 7,200 از 2,480 تا 5,760 تومان

ده هزار سیگار

افراز

از 2,500 تا 2,700 از 2,000 تا 2,160 تومان

پنت هاوس

افراز

از 2,200 تا 3,300 از 1,760 تا 2,640 تومان

تکرار سرنوشت

افراز

از 7,000 تا 10,000 از 5,600 تا 8,000 تومان

حفره های تاریک و نمور

افراز

از 1,800 تا 2,300 از 1,440 تا 1,840 تومان

خانواده ی گیتری

افراز

از 3,800 تا 7,650 از 3,040 تا 6,120 تومان

چه

افراز

از 2,500 تا 5,000 از 2,000 تا 4,000 تومان

دیدار از یک سیاره کوچک

افراز

از 6,000 تا 12,000 از 4,800 تا 9,600 تومان

دیالوگ

افراز

از 10,100 تا 40,000 از 8,080 تا 32,000 تومان

بعد از

افراز

از 4,200 تا 9,500 از 3,360 تا 7,600 تومان

آن چه برایتان مانده است

افراز

از 2,600 تا 10,000 از 2,080 تا 8,000 تومان

من خود، من هم می رقصم!

افراز

از 3,300 تا 9,000 از 2,640 تا 7,200 تومان

خواب نامه ی پیکری حزین

افراز

از 2,800 تا 9,000 از 2,240 تا 7,200 تومان

سه صلیب

افراز

از 5,800 تا 14,200 از 4,640 تا 11,360 تومان

دو زن سه نمایشنامه

افراز

از 2,200 تا 6,000 از 1,760 تا 4,800 تومان

بهار زندگی دوشیزه جین برودی

افراز

از 5,800 تا 10,300 از 4,640 تا 8,240 تومان

در بروژ

افراز

از 3,300 تا 7,000 از 2,640 تا 5,600 تومان