× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

شعر فارسی - لیست آثار

مرگ مناسب

مهدی دادخواه‌تهرانی

5,000 تومان

گاردنامه

ماهان تیرماهی

6,000 تومان

بی

حسین عبدالوند

3,500 تومان

آب های سخن

مهدی عبدالله‌زاده‌راد

6,000 تومان

جادونامه آنتالوس

پریماه اعوانی

از 15,000 تا 30,000 از 12,000 تا 24,000 تومان

ای تاریخ ما را به یا داشته باش

افراز

از 16,800 تا 50,000 از 13,440 تا 40,000 تومان

دلواپس صورت های خالی

افراز

از 7,800 تا 25,000 از 6,240 تا 20,000 تومان

شطح بازی به وقت خاطرات

افراز

از 5,250 تا 20,000 از 4,200 تا 16,000 تومان

از کوچه ی کلارا

افراز

از 7,300 تا 20,000 از 5,840 تا 16,000 تومان

از این ضمایر یکی می ماند

افراز

از 3,900 تا 20,000 از 3,120 تا 16,000 تومان

آب سپاری نور مغروق

افراز

از 7,800 تا 25,000 از 6,240 تا 20,000 تومان

چه

افراز

از 5,040 تا 15,000 از 4,032 تا 12,000 تومان

مسافرت از اتاق تا بیرون... و بالعکس

افراز

از 4,500 تا 20,000 از 3,600 تا 16,000 تومان

بوطیقای شعر حجم

افراز

از 8,960 تا 25,000 از 7,168 تا 20,000 تومان

رخ های کوچک همیشه به سوی

افراز

از 6,200 تا 20,000 از 4,960 تا 16,000 تومان

یکی از آن ها

لیلا حکمت نیا

3,920 3,136 تومان

از پاره های دوست داشتن

افراز

از 5,600 تا 20,000 از 4,480 تا 16,000 تومان

تمام آن چه به خاطرش زنده ام

افراز

از 12,300 تا 33,000 از 9,840 تا 26,400 تومان

پیشانی ام پر شده از گنجشک

افراز

از 4,900 تا 20,000 از 3,920 تا 16,000 تومان

آن چیزها که می توانستند باشند

افراز

از 7,300 تا 20,000 از 5,840 تا 16,000 تومان

خواب مزرعه سبز بر داس های درو

افراز

از 3,400 تا 20,000 از 2,720 تا 16,000 تومان

بامدادی دیگر

افراز

از 20,700 تا 57,000 از 16,560 تا 45,600 تومان