× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

برندگان جوایز - لیست آثار

کارولین، یا تغییر

افراز

از 5,800 تا 7,100 از 4,640 تا 5,680 تومان

دورا برودر

افراز

از 4,400 تا 7,000 از 3,520 تا 5,600 تومان

اتاق

افراز

از 12,400 تا 50,000 از 9,920 تا 40,000 تومان

همه چیز فرو می پاشد

افراز

از 6,200 تا 8,000 از 4,960 تا 6,400 تومان

پل سن لوئیس ری

افراز

از 5,600 تا 10,000 از 4,480 تا 8,000 تومان

4000 مایل

افراز

از 2,800 تا 7,000 از 2,240 تا 5,600 تومان

هر آنچه دوست داری از دست خواهی داد

افراز

از 3,500 تا 22,000 از 2,800 تا 17,600 تومان

سفر ماه عسل

افراز

از 5,800 تا 9,000 از 4,640 تا 7,200 تومان

داستانی زمستانی

افراز

از 4,400 تا 8,000 از 3,520 تا 6,400 تومان

در لوناسا

افراز

از 4,500 تا 5,000 از 3,600 تا 4,000 تومان

قاشق قاشق آب

افراز

از 7,000 تا 7,700 از 5,600 تا 6,160 تومان

شطرنج باز

افراز

از 2,500 تا 3,000 از 2,000 تا 2,400 تومان

ستوانِ آینیشمور

افراز

از 7,200 تا 12,000 از 5,760 تا 9,600 تومان

اعترافات

افراز

از 7,600 تا 15,000 از 6,080 تا 12,000 تومان

بلویل

افراز

2,800 2,240 تومان

دورنمای کاسل راک

افراز

از 5,800 تا 8,400 از 4,640 تا 6,720 تومان

و این حقیقت

افراز

از 4,200 تا 5,000 از 3,360 تا 4,000 تومان

یادداشت های سال بد

افراز

از 7,100 تا 7,600 از 5,680 تا 6,080 تومان

باد سهمگین

افراز

از 5,800 تا 6,300 از 4,640 تا 5,040 تومان

درسی از اَلُس

افراز

از 2,000 تا 3,600 از 1,600 تا 2,880 تومان

زبردست، زیردست

افراز

از 2,200 تا 4,400 از 1,760 تا 3,520 تومان

خیابان بوتیک های خاموش

افراز

از 7,400 تا 25,000 از 5,920 تا 20,000 تومان

هومر و لنگلی

افراز

از 2,600 تا 6,200 از 2,080 تا 4,960 تومان

ارباب هارولد و پسرها

افراز

از 3,700 تا 10,000 از 2,960 تا 8,000 تومان

همه ی صبح های دنیا

افراز

از 3,000 تا 4,000 از 2,400 تا 3,200 تومان

آدمای خوب

افراز

از 5,300 تا 9,000 از 4,240 تا 7,200 تومان

خاطرات تن

افراز

از 11,900 تا 39,000 از 9,520 تا 31,200 تومان

برای این‌که در محله گم نشوی

افراز

از 4,500 تا 8,000 از 3,600 تا 6,400 تومان

کمدی سیاه

افراز

از 4,500 تا 12,000 از 3,600 تا 9,600 تومان

از فیلمنامه تا فیلم

افراز

از 11,200 تا 20,300 از 8,960 تا 16,240 تومان