× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

زمانی که یک اثر هنری بودم

ناشر : افراز

مترجم : آسیه حیدری , فرامرز ویسی

قیمت نسخه مکتوب : 55,000 تومان

صفحات کتاب : 259

شابک : 9789647640947

دریافت این اثر

کتاب چاپی 55,000 تومان

خلاصه اثر

چه‌کسی هرگز تصور نکرده که به یک شیء تبدیل شود؟ یا حتی شیئی ستایش‌برانگیز؟ این قراردادی است که هنرمندی غریب با مرد جوانی که بر لبه‌ی ناامیدی گام می‌زند، می‌بندد.هنرمند که هوسی جنجالی در سر دارد، پیشنهاد می‌کند جوان را که هوس زندگی در دل دارد، تبدیل به یک اثر هنری کند.درنهایت چیزی برای از دست دادن وجود ندارد...به‌جز آزادی یک نفر...

کتاب چاپی

55,000 تومان

صفحات کتاب : 259

شابک : 9789647640947

وزن : 275

نوبت چاپ : 13