× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

شعر و دیوان - لیست آثار

ز آهوی هو

افراز

از 3,100 تا 15,000 از 2,480 تا 12,000 تومان

راش

افراز

از 5,700 تا 7,500 از 4,560 تا 6,000 تومان

زن ها هم خواب می بینند

افراز

از 3,300 تا 6,800 از 2,640 تا 5,440 تومان

مکالمه با اصوات وحش

افراز

از 3,600 تا 5,000 از 2,880 تا 4,000 تومان

داستان های پیش پا افتاده

افراز

از 6,700 تا 11,200 از 5,360 تا 8,960 تومان

شطح بازی به وقت خاطرات

افراز

از 4,500 تا 6,300 از 3,600 تا 5,040 تومان

حلزون ها به زمان می بازند!

افراز

از 6,000 تا 12,000 از 4,800 تا 9,600 تومان

خاطرات شاعرانه

افراز

از 5,000 تا 5,700 از 4,000 تا 4,560 تومان

مجموعه کامل اشعار قاسم آهنین جان

افراز

از 29,200 تا 80,000 از 23,360 تا 64,000 تومان

رخ های کوچک همیشه به سوی

افراز

از 3,200 تا 8,000 از 2,560 تا 6,400 تومان

راز مهتاب

افراز

از 2,200 تا 2,700 از 1,760 تا 2,160 تومان

رویای خدایان کوچک

افراز

از 1,100 تا 1,600 از 880 تا 1,280 تومان

چه

افراز

از 2,500 تا 5,000 از 2,000 تا 4,000 تومان

بعد از

افراز

از 4,200 تا 9,500 از 3,360 تا 7,600 تومان

من خود، من هم می رقصم!

افراز

از 3,300 تا 9,000 از 2,640 تا 7,200 تومان

خواب نامه ی پیکری حزین

افراز

از 2,800 تا 9,000 از 2,240 تا 7,200 تومان

آیینه و آه

افراز

از 5,000 تا 9,000 از 4,000 تا 7,200 تومان

ای تاریخ ما را به یا داشته باش

افراز

از 6,700 تا 14,000 از 5,360 تا 11,200 تومان

از کوچه ی کلارا

افراز

از 3,300 تا 5,400 از 2,640 تا 4,320 تومان

جاده های این سرزمین خالی اند

افراز

از 5,600 تا 8,700 از 4,480 تا 6,960 تومان

تو نگذاشتی دنیا جای بدی باشد

افراز

از 4,400 تا 6,000 از 3,520 تا 4,800 تومان

بوطیقای شعر حجم

افراز

از 5,000 تا 8,000 از 4,000 تا 6,400 تومان

بازگشت بادها

افراز

از 3,300 تا 4,400 از 2,640 تا 3,520 تومان

از نیل و آفتاب

افراز

از 2,500 تا 5,400 از 2,000 تا 4,320 تومان

دلواپس صورت های خالی

افراز

از 3,900 تا 5,000 از 3,120 تا 4,000 تومان

آن چیزها که می توانستند باشند

افراز

از 3,600 تا 4,500 از 2,880 تا 3,600 تومان