× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

نمایشنامه - لیست آثار

نمایشنامه نویسی: ساختار کنش

افراز

از 9,800 تا 13,500 از 7,840 تا 10,800 تومان

راهنمای عملی نمایشنامه نویسی

افراز

از 18,700 تا 28,000 از 14,960 تا 22,400 تومان

فرهنگ، تئاتر و فراغت

افراز

از 15,000 تا 24,000 از 12,000 تا 19,200 تومان

پاریا

افراز

از 3,800 تا 6,700 از 3,040 تا 5,360 تومان

اشکال کلاسیک تئاتر در آسیا

افراز

از 14,400 تا 15,300 از 11,520 تا 12,240 تومان

فرهنگ واژگان تئاتری

افراز

از 6,400 تا 14,000 از 5,120 تا 11,200 تومان

گم شده در یانکرز

افراز

از 7,000 تا 14,000 از 5,600 تا 11,200 تومان

کارولین، یا تغییر

افراز

از 5,800 تا 7,100 از 4,640 تا 5,680 تومان

بازیگر و هدف

افراز

از 9,800 تا 11,600 از 7,840 تا 9,280 تومان

معماری نمایشنامه

افراز

از 7,400 تا 30,000 از 5,920 تا 24,000 تومان

گام زدن بر یخ های نازک

افراز

از 8,200 تا 11,300 از 6,560 تا 9,040 تومان

عاشقی با طعم سیب

افراز

از 2,200 تا 2,700 از 1,760 تا 2,160 تومان

بالماسکه ی دزدان

افراز

از 3,300 تا 5,300 از 2,640 تا 4,240 تومان

سرطان و ضیافت شیطان

افراز

از 1,200 تا 3,200 از 960 تا 2,560 تومان

ازدواج شاعر

افراز

از 2,600 تا 3,600 از 2,080 تا 2,880 تومان

پالتوی خیس و سه نمایشنامه ی دیگر

افراز

از 3,100 تا 4,400 از 2,480 تا 3,520 تومان

برفی

افراز

از 1,300 تا 1,800 از 1,040 تا 1,440 تومان

آب حیات

افراز

از 1,800 تا 2,300 از 1,440 تا 1,840 تومان

جان مالکوویچ بودن

افراز

از 3,000 تا 5,000 از 2,400 تا 4,000 تومان

اپرای پیاز

افراز

از 1,800 تا 3,000 از 1,440 تا 2,400 تومان

آخرین دلقک

افراز

از 1,300 تا 1,800 از 1,040 تا 1,440 تومان

بانوی قلعه ی تسخیر شده

افراز

از 3,500 تا 4,000 از 2,800 تا 3,200 تومان

تبر

افراز

از 1,500 تا 2,000 از 1,200 تا 1,600 تومان

شهسوار و شاهزاده

افراز

از 1,300 تا 1,800 از 1,040 تا 1,440 تومان