× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

���������� �� ���������� - لیست آثار

ساعت ها

افراز

از 6,700 تا 7,000 از 5,360 تا 5,600 تومان

تکنیک بازیگری سنفورد مایزنر

افراز

از 18,700 تا 19,300 از 14,960 تا 15,440 تومان

فرهنگ، تئاتر و فراغت

افراز

از 15,000 تا 24,000 از 12,000 تا 19,200 تومان

اشکال کلاسیک تئاتر در آسیا

افراز

از 14,400 تا 15,300 از 11,520 تا 12,240 تومان

مگنولیا

افراز

از 6,800 تا 14,800 از 5,440 تا 11,840 تومان

دفتر خاطرات آندری تارکوفسکی

افراز

از 42,000 تا 67,500 از 33,600 تا 54,000 تومان

راهنمای عملی بداهه سازی در تئاتر

افراز

از 10,200 تا 16,000 از 8,160 تا 12,800 تومان

فرهنگ واژگان سینمایی

افراز

از 6,400 تا 9,000 از 5,120 تا 7,200 تومان

دراماتورژی

افراز

از 7,900 تا 14,000 از 6,320 تا 11,200 تومان

سینما و ذهن

افراز

از 4,300 تا 11,500 از 3,440 تا 9,200 تومان

از فیلمنامه تا فیلم

افراز

از 11,200 تا 20,300 از 8,960 تا 16,240 تومان

تحلیل ژانر سینمای کمدی رمانتیک ایران

افراز

از 40,000 تا 137,000 از 32,000 تا 109,600 تومان

مرد آرام پرده نقره ای

افراز

از 10,000 تا 20,000 از 8,000 تا 16,000 تومان

در بروژ

افراز

از 3,300 تا 7,000 از 2,640 تا 5,600 تومان

سینما و فلسفه

افراز

از 4,400 تا 15,000 از 3,520 تا 12,000 تومان

گفتمان تئاتر

افراز

از 6,700 تا 12,200 از 5,360 تا 9,760 تومان

از لاله زار تا شانزه لیزه

افراز

از 12,900 تا 22,500 از 10,320 تا 18,000 تومان

سینمای نوین ایران

افراز

از 3,300 تا 5,300 از 2,640 تا 4,240 تومان

هنر بازیگری

افراز

از 9,800 تا 20,700 از 7,840 تا 16,560 تومان

جستاری در جامعه شاسی فیلم

افراز

از 5,000 تا 6,200 از 4,000 تا 4,960 تومان

بازیگر و هدف

افراز

از 9,800 تا 11,600 از 7,840 تا 9,280 تومان

فرهنگ واژه های نمایش های ایرانی

افراز

از 17,500 تا 20,000 از 14,000 تا 16,000 تومان

معماری نمایشنامه

افراز

از 7,400 تا 30,000 از 5,920 تا 24,000 تومان

حرفه ی بازیگری از الف تا ی

افراز

از 8,100 تا 9,900 از 6,480 تا 7,920 تومان

صوت، صدا، گفتار

افراز

از 6,700 تا 22,000 از 5,360 تا 17,600 تومان

حرکت

افراز

از 6,700 تا 14,000 از 5,360 تا 11,200 تومان

بدن

افراز

از 6,200 تا 22,000 از 4,960 تا 17,600 تومان