������ - لیست آثار

درام کاربردی

افراز

از 6,200 تا 16,500 از 4,960 تا 13,200 تومان

دراماتورژی

افراز

از 7,900 تا 14,000 از 6,320 تا 11,200 تومان

سینما و ذهن

افراز

از 4,300 تا 11,500 از 3,440 تا 9,200 تومان

از فیلمنامه تا فیلم

افراز

از 11,200 تا 20,300 از 8,960 تا 16,240 تومان

تحلیل ژانر سینمای کمدی رمانتیک ایران

افراز

از 40,000 تا 137,000 از 32,000 تا 109,600 تومان

موسیقی قوم بختیاری

افراز

از 10,900 تا 46,000 از 8,720 تا 36,800 تومان

مرد آرام پرده نقره ای

افراز

از 10,000 تا 20,000 از 8,000 تا 16,000 تومان

نمایشنامه نویسی

افراز

از 9,300 تا 28,000 از 7,440 تا 22,400 تومان

در بروژ

افراز

از 3,300 تا 7,000 از 2,640 تا 5,600 تومان

سینما و فلسفه

افراز

از 4,400 تا 15,000 از 3,520 تا 12,000 تومان

گفتمان تئاتر

افراز

از 6,700 تا 12,200 از 5,360 تا 9,760 تومان

از لاله زار تا شانزه لیزه

افراز

از 12,900 تا 22,500 از 10,320 تا 18,000 تومان

سینمای نوین ایران

افراز

از 3,300 تا 5,300 از 2,640 تا 4,240 تومان

کارولین، یا تغییر

افراز

از 5,800 تا 7,100 از 4,640 تا 5,680 تومان

هنر بازیگری

افراز

از 9,800 تا 20,700 از 7,840 تا 16,560 تومان

هنر طغیان

افراز

از 4,200 تا 5,300 از 3,360 تا 4,240 تومان

1001 پیشنهاد درخشان برای نویسندگی

افراز

از 3,900 تا 10,000 از 3,120 تا 8,000 تومان

جستاری در جامعه شاسی فیلم

افراز

از 5,000 تا 6,200 از 4,000 تا 4,960 تومان

بازیگر و هدف

افراز

از 9,800 تا 11,600 از 7,840 تا 9,280 تومان

فرهنگ واژه های نمایش های ایرانی

افراز

از 17,500 تا 20,000 از 14,000 تا 16,000 تومان

معماری نمایشنامه

افراز

از 7,400 تا 30,000 از 5,920 تا 24,000 تومان

گام زدن بر یخ های نازک

افراز

از 8,200 تا 11,300 از 6,560 تا 9,040 تومان

عاشقی با طعم سیب

افراز

از 2,200 تا 2,700 از 1,760 تا 2,160 تومان

حرفه ی بازیگری از الف تا ی

افراز

از 8,100 تا 9,900 از 6,480 تا 7,920 تومان

صوت، صدا، گفتار

افراز

از 6,700 تا 22,000 از 5,360 تا 17,600 تومان

حرکت

افراز

از 6,700 تا 14,000 از 5,360 تا 11,200 تومان

بالماسکه ی دزدان

افراز

از 3,300 تا 5,300 از 2,640 تا 4,240 تومان