× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

هنر - لیست آثار

نمایشنامه نویسی: ساختار کنش

افراز

از 9,800 تا 13,500 از 7,840 تا 10,800 تومان

طراحی صحنه

افراز

از 7,500 تا 10,500 از 6,000 تا 8,400 تومان

راهنمای عملی نمایشنامه نویسی

افراز

از 18,700 تا 28,000 از 14,960 تا 22,400 تومان

تحلیل‌ متن نمایشی

افراز

از 11,500 تا 17,000 از 9,200 تا 13,600 تومان

ساعت ها

افراز

از 6,700 تا 7,000 از 5,360 تا 5,600 تومان

تکنیک بازیگری سنفورد مایزنر

افراز

از 18,700 تا 19,300 از 14,960 تا 15,440 تومان

فرهنگ، تئاتر و فراغت

افراز

از 15,000 تا 24,000 از 12,000 تا 19,200 تومان

پاریا

افراز

از 3,800 تا 6,700 از 3,040 تا 5,360 تومان

اشکال کلاسیک تئاتر در آسیا

افراز

از 14,400 تا 15,300 از 11,520 تا 12,240 تومان

مگنولیا

افراز

از 6,800 تا 14,800 از 5,440 تا 11,840 تومان

فرهنگ واژگان تئاتری

افراز

از 6,400 تا 14,000 از 5,120 تا 11,200 تومان

دفتر خاطرات آندری تارکوفسکی

افراز

از 42,000 تا 67,500 از 33,600 تا 54,000 تومان

راهنمای عملی بداهه سازی در تئاتر

افراز

از 10,200 تا 16,000 از 8,160 تا 12,800 تومان

فرهنگ واژگان سینمایی

افراز

از 6,400 تا 9,000 از 5,120 تا 7,200 تومان

گم شده در یانکرز

افراز

از 7,000 تا 14,000 از 5,600 تا 11,200 تومان

درام کاربردی

افراز

از 6,200 تا 16,500 از 4,960 تا 13,200 تومان

دراماتورژی

افراز

از 7,900 تا 14,000 از 6,320 تا 11,200 تومان

سینما و ذهن

افراز

از 4,300 تا 11,500 از 3,440 تا 9,200 تومان

از فیلمنامه تا فیلم

افراز

از 11,200 تا 20,300 از 8,960 تا 16,240 تومان

تحلیل ژانر سینمای کمدی رمانتیک ایران

افراز

از 40,000 تا 137,000 از 32,000 تا 109,600 تومان

موسیقی قوم بختیاری

افراز

از 10,900 تا 46,000 از 8,720 تا 36,800 تومان

مرد آرام پرده نقره ای

افراز

از 10,000 تا 20,000 از 8,000 تا 16,000 تومان

در بروژ

افراز

از 3,300 تا 7,000 از 2,640 تا 5,600 تومان

سینما و فلسفه

افراز

از 4,400 تا 15,000 از 3,520 تا 12,000 تومان

گفتمان تئاتر

افراز

از 6,700 تا 12,200 از 5,360 تا 9,760 تومان

از لاله زار تا شانزه لیزه

افراز

از 12,900 تا 22,500 از 10,320 تا 18,000 تومان

سینمای نوین ایران

افراز

از 3,300 تا 5,300 از 2,640 تا 4,240 تومان